Gå til indhold

Trivsel på Det Kgl. Vajsenhus

På Vajsenhuset bygger vi vores fællesskab på værdierne mangfoldighed og ligeværd. Vores fællesskab er kendetegnet ved, at hver enkelt elev føler sig tryg og inkluderet og har lyst og mod til at være en aktiv deltager i fællesskabet.

Hos os er det vigtigt at have en anerkendende kommunikation, hvor voksne og børn oplever værdien af at forklare sig, lytte, forstå og respektere – både det velkendte, men også det, som er anderledes eller svært.

Klassefællesskabet

Klassefællesskaber tager sig forskellige ud. De rummer børn og unge, som er forskellige steder i deres personlige og faglige udvikling, og som har forskellige vilkår, kompetencer og interesser. Roller og relationer i fællesskaberne vil løbende være i bevægelse og under udvikling.

Igennem et skoleforløb oplever vi, at den gode trivsel under tiden bliver udfordret – både for den enkelte og for fællesskabet i klassen. Årsagerne kan være mange. Der vil helt naturligt i takt med børnenes udvikling opstå nye situationer, som de skal forholde sig til og lære at forstå hos sig selv og hinanden.

Samarbejdet mellem skole og hjem

Dialogen mellem skole og hjem er en vigtig del af det fundament, som den gode trivsel hviler på. Derfor forventer vi, at hjemmet deltager i møder og arrangementer i klassen. Vi forventer, at man i hjemmet taler om skolen, lærere, børn og forældre på en konstruktiv måde, og at man tager kontakt til skolen, hvis noget undrer eller bekymrer.

Hvis trivslen udfordres

Hvis trivslen udfordres hos en af vores elever eller i en klasse er det vigtigt for os, at løsningerne findes ved dialog, som er båret af gensidig forståelse og respekt. Vores elever skal opleve, mærke og lære, at gode løsninger er dem, som inkluderer alle børn og ikke løsninger, der ekskluderer nogen.

Hos os er klasselærerne de naturlige tovholdere i det daglige trivselsarbejde, der består af en lang række små og store tiltag gennem hele skoleåret.

Hvis du har mistanke om mistrivsel

Læs nærmere om trivselsarbejdet på de forskellige trin her:

0.-3. klasse

4.-6. klasse

7.-9. klasse

Trivselsårshjulet

På hvert klassetrin har vi både faste trivselsaktiviteter og tiltag, der sættes i værk, hvis trivsel udfordres. Derudover understøttes trivselsarbejdet af interne aktiviteter blandt lærere og pædagoger og de faste aktiviteter i skole/hjem-samarbejdet. Figuren nedenfor viser, hvor de faste aktiviteter ligger i løbet af skoleåret. De røde aktiviteter er interne, de grønne er med forældredeltagelse.