Gå til indhold

Fælles mål, prøver og karakterer

Fælles mål

På Det Kgl. Vajsenhus følger vi Undervisningsministeriets mål for undervisningen i folkeskolen. De Forenklede Fælles Mål kan du finde her.

Diagnosticerende prøver

Eleverne på Det Kgl. Vajsenhus får taget en række diagnosticerende prøver i dansk og matematik gennem hele skoleforløbet. Vi bruger anerkendte prøver, der primært er udviklet af forlaget Hogrefe, der har mange års erfaring med diagnosticerende prøver til grundskolen. Vi bruger ikke de nationale test.

Karakterer

Eleverne i 8.-9. klasse får standpunktskarakterer to gange om året efter 7-trinsskalaen.

Folkeskolens afgangsprøver

Eleverne i 9. klasse går op til Folkeskolens Afgangsprøve. De seneste resultater finder du her.

Overgang til videre uddannelse

I henhold til Lov om frie grundskoler skal skolen offentliggøre statistik for elevernes overgang til videre uddannelse. Statistikken finder du her.