Gå til indhold

Trivselspolitik og undervisningsmiljø

Målsætning

Det Kongelige Vajsenhus danner dagligt rammen for 300 børns skolegang. Børnenes trivsel er en forudsætning for, at de udvikler sig harmonisk som mennesker. Det er derfor vigtigt, at børnene udvikles i et skolemiljø, hvor de føler sig set og respekteret og fungerer i de sociale fællesskaber, som skolen rummer.

Derfor arbejder skolen med, at alle:

 • udviser tolerance og giver plads for hinanden.
 • drager omsorg for hinanden.
 • konflikter håndteres på en konstruktiv måde.

Forebyggelse af mobning

Skolen skal over for børn og forældre formidle viden om de forhold, der kendetegner mobning.

Mobning er kendetegnet som et gruppefænomen med gruppens systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person på et sted, hvor denne person er tvunget til at opholde sig.

Der er næsten altid passive tilskuere til mobning. Disse passive tilskuere skal gøres aktive i indsatsen mod mobning, så de også tager ansvar for at komme den til livs.

Vi ønsker, at man fokuserer på ansvar frem for skyld.

På forældremøder vil klassens trivsel være et fast punkt på dagsordenen.

Vajsenhusets kulturelle værdisæt

Der er igennem Vajsenhusets lange historie opbygget en række fællesskabstraditioner, som skolen stolt holder i hævd. Skolen arbejder bevidst på at udvikle den skolekultur, der er med til at styrke fællesskabsfølelsen.

Det kristne grundsyn og de medmenneskelige værdier, der er grundlaget for skolens virke, skal være synlige i skolens hverdag. Som skole med kristne grundværdier er det vigtigt for os, at alle lærer at udvise tolerance og respekt over for andre mennesker. Det er derfor naturligt, at man i undervisningen og i det store fællesskab tilrettelægger situationer, hvor man oplever betydningen af godt medmenneskeligt samvær.

Tiltag for styrkelse af fællesskabet

 • Storevenner og lillevenner
  • Alle 0. klasseelever får en storeven fra 3. klasse, når de møder på deres første skoledag. I løbet af året vil 0. og 3. klasse have fælles aktiviteter, hvor de leger og lærer hinanden godt at kende. Venskaberne fortsætter op igennem indskolingen.
 • Modtagelse af nye elever
  • Klassen udnævner to ”buddies”, der skal tage sig særligt af den nye kammerat i den første tid.
  • Klasselærerne sørger for, at der er plads, skuffe og materiale klar, når eleven starter.
 • Legepatrulje for at styrke det gode frikvarter.
  • Elever fra 5. og 6. klasse etablerer lege for indskolingen i spisefrikvarteret 2-3 gange om ugen.
 • Skolen gennemfører årligt en undersøgelse af elevernes trivsel. Undersøgelsens resultat anvendes som udgangspunkt for handleplaner.
 • Elevrådet skal have en trivselsfremmende rolle.
 • Dialog med forældrene
  • To årlige skole/hjem-samtaler
  • Løbende kontakt med de hjem, hvor det er relevant for elevens trivsel.
  • To forældremøder
  • Årlig fagkonsultation, hvor forældre i udskolingen har mulighed for en kort snak med klassens faglærere.
  • Sociale arrangementer for både elever og forældre i klassen.
 • Fælles morgensang.

Undervisnigsmiljø

Seneste undervisningsmiljøbeskrivelse findes her:

Undervisningsmiljø 2017

Nyheder

Beredskabsplanen afprøves

Nyheder af

Beredskabsplanen afprøves

Fritten tager form

Nyheder af

Fritten tager form

Påskegudstjeneste med æsel og spirekor

Nyheder af

Påskegudstjeneste med æsel og spirekor

Se uddrag af Grease

Nyheder af

Se uddrag af Grease

Flere billeder fra kulturugen

Nyheder af

Flere billeder fra kulturugen

Kulturugen lakker mod enden

Nyheder af

Kulturugen lakker mod enden

Grease – første forestilling

Nyheder af

Grease – første forestilling

Første spadestik til det nye fritidshjem

Nyheder af

Første spadestik til det nye fritidshjem

Fastelavn er mit navn…

Nyheder af

Fastelavn er mit navn…

Forfatterbesøg i indskolingen

Nyheder af

Forfatterbesøg i indskolingen

Gå til nyhedsarkiv