Gå til indhold

Trivselspolitik og undervisningsmiljø

Målsætning

Det Kongelige Vajsenhus danner dagligt rammen for 300 børns skolegang. Børnenes trivsel er en forudsætning for, at de udvikler sig harmonisk som mennesker. Det er derfor vigtigt, at børnene udvikles i et skolemiljø, hvor de føler sig set og respekteret og fungerer i de sociale fællesskaber, som skolen rummer.

Derfor arbejder skolen med, at alle:

 • udviser tolerance og giver plads for hinanden.
 • drager omsorg for hinanden.
 • konflikter håndteres på en konstruktiv måde.

Forebyggelse af mobning

Skolen skal over for børn og forældre formidle viden om de forhold, der kendetegner mobning.

Mobning er kendetegnet som et gruppefænomen med gruppens systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person på et sted, hvor denne person er tvunget til at opholde sig.

Der er næsten altid passive tilskuere til mobning. Disse passive tilskuere skal gøres aktive i indsatsen mod mobning, så de også tager ansvar for at komme den til livs.

Vi ønsker, at man fokuserer på ansvar frem for skyld.

På forældremøder vil klassens trivsel være et fast punkt på dagsordenen.

Vajsenhusets kulturelle værdisæt

Der er igennem Vajsenhusets lange historie opbygget en række fællesskabstraditioner, som skolen stolt holder i hævd. Skolen arbejder bevidst på at udvikle den skolekultur, der er med til at styrke fællesskabsfølelsen.

Det kristne grundsyn og de medmenneskelige værdier, der er grundlaget for skolens virke, skal være synlige i skolens hverdag. Som skole med kristne grundværdier er det vigtigt for os, at alle lærer at udvise tolerance og respekt over for andre mennesker. Det er derfor naturligt, at man i undervisningen og i det store fællesskab tilrettelægger situationer, hvor man oplever betydningen af godt medmenneskeligt samvær.

Tiltag for styrkelse af fællesskabet

 • Storevenner og lillevenner
  • Alle 0. klasseelever får en storeven fra 3. klasse, når de møder på deres første skoledag. I løbet af året vil 0. og 3. klasse have fælles aktiviteter, hvor de leger og lærer hinanden godt at kende. Venskaberne fortsætter op igennem indskolingen.
 • Modtagelse af nye elever
  • Klassen udnævner “velkomstvenner”, der skal tage sig særligt af den nye kammerat i den første tid.
  • Klasselærerne sørger for, at der er plads, skuffe og materiale klar, når eleven starter.
 • Legepatrulje for at styrke det gode frikvarter.
  • Elever fra 5. og 6. klasse etablerer lege for indskolingen i spisefrikvarteret 2-3 gange om ugen.
 • Skolen gennemfører årligt en undersøgelse af elevernes trivsel. Undersøgelsens resultat anvendes som udgangspunkt for handleplaner.
 • Elevrådet skal have en trivselsfremmende rolle.
 • Dialog med forældrene
  • To årlige skole/hjem-samtaler
  • Løbende kontakt med de hjem, hvor det er relevant for elevens trivsel.
  • To forældremøder
  • Årlig fagkonsultation, hvor forældre i udskolingen har mulighed for en kort snak med klassens faglærere.
  • Sociale arrangementer for både elever og forældre i klassen.
 • Fælles morgensang.

Undervisnigsmiljø

Seneste undervisningsmiljøbeskrivelse findes her:

Undervisningsmiljø 2017

Nyheder

Kærlighedsfest på fritten

Nyheder af

Kærlighedsfest på fritten

Så er vi i gang

Nyheder af

Så er vi i gang

0. Syd på spændende besøg på Kronborg

Nyheder af

0. Syd på spændende besøg på Kronborg

Premiere på Frittens ZOMBIE-film…

Nyheder af

Premiere på Frittens ZOMBIE-film…

Elitekoret i lydstudie

Nyheder af

Elitekoret i lydstudie

Micro:bits i undervisningen

Nyheder af

Micro:bits i undervisningen

1. Nord i cirkus

Nyheder af

1. Nord i cirkus

Spirekoret til korstævne

Nyheder af

Spirekoret til korstævne

0. klasserne til teater

Nyheder af

0. klasserne til teater

Eksamenstid

Nyheder af

Eksamenstid

Gå til nyhedsarkiv