Gå til indhold

Fritidspædagogik

På Fritten arbejder vi med følgende kendetegn for vores fritidspædagogik.

På Fritten har børnene fri tid og medbestemmelse i hverdagen

På Fritten skal børnene opleve at have fri tid til at være sammen med deres venner og selv at kunne bestemme fx, hvornår de går i gang med noget og dropper ud af det igen, og hvornår de vil bevæge sig rundt, være indenfor eller udenfor.

Vores værksteder er tilbud, som børnene selv vælger til eller fra, og vi forsøger så vidt muligt at planlægge aktiviteter, der kan fungere med det udgangspunkt.

Børnene skal opleve, at de har medbestemmelse, at de bliver hørt, og at de har indflydelse på det, der sker på Fritten. På den måde bliver de klædt på til at mestre eget liv, tage ansvar og træffe beslutninger som en del af et fællesskab.

I vores værkstedstilbud tilskynder vi børnene til at komme med idéer til aktiviteter, og når der skal indkøbes nye spil, nyt legetøj eller materialer inddrager vi børnene i beslutningen.

På Fritten har børnene gode sociale relationer og indgår i fællesskaber

På Fritten dyrker vi de gode sociale relationer og fællesskaber mellem børn og mellem børn og voksne. Børnene skal have mulighed for at være sammen med deres venner og at få nye venner, og de skal lære at omgås hinanden i det store fællesskab med respekt for forskellighed.

I vores værksteder planlægger vi aktiviteter, der både giver børnene mulighed for at være sammen med deres venner og finde nye venner gennem fælleskabet omkring aktiviteterne.

De sociale relationer og det at være en del af fællesskabet er afgørende for, at børnene har lyst til at komme på Fritten. Relationen mellem børnene og nærværende og fortrolige voksne har stor betydning for børnene trivsel.

I vores værksteder planlægger vi relationsopbyggende aktiviteter – enten mellem få børn eller i det store fællesskab. Vi faciliterer aktiviteterne, så børnene får lyst til at deltage og vi hjælper børnene med at forstå og løse konflikter og få øje på hinandens intentioner.

Læs nærmere om vores værksteder her.