Gå til indhold

Søg om friplads på skolen

Det Kgl. Vajsenhus råder over et antal fripladser, der finansieres af salget af Den Danske Salmebog. Fripladserne tildeles efter følgende regler og i følgende prioriterede rækkefølge:

1. Forældreløse børn

Barnet har mistet en eller begge forældre. Barnet er garanteret friplads i hele sin skoletid.

2. Børn i familiepleje

Barnet er anbragt i familiepleje. Barnet er garanteret friplads i hele sin skoletid.

3. Børn af enlige forsørgere

Som enlig forsørger bor du alene med dit barn. Forældremyndigheden må gerne være delt med barnets anden forælder, og det er ikke noget problem, hvis barnet bor på skift hos jer begge.
Som enlig forsørger kan du søge hel eller delvis friplads på baggrund af husstandsindkomsten før skat (personlig indkomst) for den husstand, hvor barnet har sin folkeregisteradresse:

0-300.000 kr.:            100% friplads (du betaler 0% af skolepengene)
300.001-325.000 kr.: 75% friplads (du betaler 25% af skolepengene)
325.001-350.000 kr.: 50% friplads (du betaler 50% af skolepengene)
350.001.-375.000 kr.: 25% friplads (du betaler 75% af skolepengene)

Hel eller delvis friplads tildeles på baggrund af husstandsindkomsten (personlig indkomst) i kalenderåret før skoleåret (I skoleåret 2023/2024 tildeles fripladser således på baggrund af husstandsindkomsten i 2022). Husstandsindkomsten skal dokumenteres hvert år ved fremsendelse af årsopgørelse i maj måned.

4. Børn af forældrepar/samboende par

I kan søge hel eller delvis friplads på baggrund af den samlede* husstandsindkomst (personlig indkomst) før skat:

0-350.000 kr.:            100% friplads (I betaler 0% af skolepengene)
350.001-375.000 kr.: 75% friplads (I betaler 25% af skolepengene)
375.001-400.000 kr.: 50% friplads (I betaler 50% af skolepengene)
400.001.-425.000 kr.: 25% friplads (I betaler 75% af skolepengene)

Hel eller delvis friplads tildeles på baggrund af husstandsindkomsten (personlig indkomst) i kalenderåret før skoleåret (I skoleåret 2023/2024 tildeles fripladser således på baggrund af husstandsindkomsten i 2022). Husstandsindkomsten skal dokumenteres hvert år ved fremsendelse af årsopgørelse i maj måned.

*Samlede personlige indkomst for alle voksne i husstanden over 18 år, dog ikke hjemmeboende børn.

Læs om friplads på skolens eget fritidstilbud her.

Søg om friplads her:

Optagelse i kommende børnehaveklasse

Optagelse ved skoleskift