Gå til indhold

Mobiltelefoner

I 0. til 7. klasse bliver alle mobiltelefoner indsamlet af lærerne, når undervisningen starter kl. 8.00, og de udleveres først igen, når skoledagen er slut.

I 8. til 9. klasse indsamles alle mobiltelefoner, når undervisningen starter kl. 8.00. Eleverne kan få udleveret deres telefoner i frikvartererne, men de indsamles igen, når undervisningen fortsætter. I forbindelse med idræt og omklædning er mobiltelefonerne også indsamlet.

Ovenstående gælder også smartwatches.