Gå til indhold

Skolens mission, vision og læringssyn

Det Kgl. Vajsenhus er en privat grundskole under Lov om frie grundskoler. Som privatskole skal vores skoletilbud stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Missiondkv_teacher-student_0006

Det Kgl. Vajsenhus’ formål er at give eleverne en skolegang, der gør dem til livsduelige unge mennesker med alsidig faglig ballast, ansvarsfølelse for fællesskabet, lyst til videre uddannelse og mod på livet.

Det Kgl. Vajsenhus blev grundlagt i 1727 af Frederik IV med et særligt socialt sigte. Skolen bygger på et humanistisk menneskesyn, der hviler på kristne værdier.

Det Kgl. Vajsenhus er under protektion af Hendes Majestæt Dronningen.


Visiondkv_teacher-student_0002

Som elev på Det Kgl. Vajsenhus skal du opleve, at du hver dag bliver klogere, og at skolen har høje forventninger til dig. Du skal opleve, at undervisningen inspirerer og udfordrer dig, og at den giver dig ambitioner om at gøre dit allerbedste. Du skal opleve, at skolen er et forpligtende fællesskab, der udvikler din forståelse for dig selv, dine medmennesker og verden omkring dig.

Som forældre til elever på Det Kgl. Vajsenhus skal I opleve, at skolen prioriterer et tæt samarbejde mellem skole og hjem, og at skolens nære fællesskab er et stærkt fundament for jeres børns læring og trivsel.

Som medarbejder på Det Kgl. Vajsenhus skal du opleve at være del af en fagligt og pædagogisk udviklende arbejdsplads, hvor der er plads til at drage omsorg for den enkelte elev. Du skal opleve at være en del af et kollegialt fællesskab, hvor et tæt samarbejde er en naturlig del af hverdagen.

Læs om skolens pejlemærker her.


Læringssyn

Børn lærer bedst i et struktureret og ambitiøst læringsmiljø med klare mål

Derfor tilstræber vi,

 • at undervisningen har tydelige læringsmål
 • at undervisningen har tydelig organisering og genkendelig struktur
 • at undervisning synliggør værdien af at gøre sig umage.

Børn lærer bedst i et trygt og motiverende læringsfællesskab

Derfor tilstræber vi,

 • at undervisningen giver eleverne tro på egne evner og lyst til at lære nyt
 • at undervisningen inddrager elevernes erfaringer og hverdagsforestillinger
 • at læringsfællesskabet er præget af gode relationer, engagement og samarbejde.

Børn lærer bedst gennem varierede aktiviteter og passende udfordringer

Derfor tilstræber vi,

 • at eleverne tilskyndes til at eksperimentere, skabe og prøve sig frem
 • at undervisningen er præget af forskellige arbejds- og organisationsformer
 • at undervisningen udfordrer eleverne på forskellige faglige niveauer.

Børn lærer bedst, når de er bevidste om deres egen læring

Derfor tilstræber vi,

 • at eleverne bliver guidet og anerkendt i deres læreproces
 • at eleverne får hyppig feedback om deres indsats
 • at eleverne bevidstgøres om sammenhængen mellem indsats og progression.