Gå til indhold

Optagelse i kommende 0. klasser

Her kan du læse om proceduren, hvis du vil have dit barn optaget i kommende 0. klasser på Det Kgl. Vajsenhus.

Billede1

Indskrivning

Du kan skrive dit barn på skolens indskrivningsliste så snart barnet er født og har fået et CPR-nummer.

Når du har udfyldt det elektroniske skema, vil du få en automatisk mail med bekræftelse på, at barnet er skrevet på indskrivningslisten. Du finder skemaet nederst på denne side.

Samtale og optagelse

I september (året før barnets skolestart) skriver vi til alle på indskrivningslisten for at høre, om man stadig ønsker at være på listen.

I september (året før barnets skolestart) inviteres alle børn og forældre på indskrivningslisten til “Åbent hus”.

I oktober-december (året før barnets skolestart) indkalder vi børn og forældre til samtale på skolen. Vi indkalder i den rækkefølge børnene er blevet skrevet op, men tager hensyn til en passende fordeling af drenge og piger, til søskende, der så vidt muligt har fortrinsret og til antallet af fripladser.
Ved samtalen fortæller vi om skolen, og vi taler om, hvorvidt barnet er klar til at starte i skole, om der er behov for støtte, om der har været kontakt til talepædagog eller psykolog i børnehaven o.l..

Efter samtalen har man 8 dage til at beslutte sig for, om man ønsker pladsen. Pladsen er først sikret, når man har indbetalt depositum på 2000 kr.

Venteliste

I december er vi igennem samtalerne, og børn, der ikke er blevet optaget, får tilbud om at stå på skolens venteliste.
I foråret vil de optagne børns forældre blive indkaldt til orienteringsmøde, og eleverne vil blive indbudt til besøgsdag i skole og fritidshjem.

Indskrivningsskema

UDFYLD NEDENSTÅENDE, HVIS DU SØGER FRIPLADS

UDFYLD NEDENSTÅENDE, HVIS DU SØGER ØKONOMISK FRIPLADS