Gå til indhold

Optagelse i kommende 0. klasser

Indskrivning

Du kan skrive dit barn på skolens indskrivningsliste så snart barnet er født og har fået et CPR-nummer. Børn starter normalt i skole i det kalenderår, hvor de fylder 6 år.

Når du har udfyldt det elektroniske skema, vil du få en automatisk mail med bekræftelse på, at barnet er skrevet på indskrivningslisten. Du finder skemaet nederst på denne side.

Optagelse

I august (året før barnets skolestart) skriver vi til alle på indskrivningslisten for at høre, om man stadig ønsker at være på listen. Vi beder om at få et oplysningsark retur, hvis man stadig er interesseret i en plads, og inviterer til åbent hus.

Herefter(i løbet af skoleåret før barnets skolestart) tildeler vi pladser til 0. klasse ud fra indskrivningslisten. Hvis man får tilbudt en plads, har man en uge til at acceptere pladsen og betale indmeldelsesgebyr. Derefter går tilbuddet videre til andre på ventelisten.

I udvælgelsen fra indskrivningslisten tager vi højde for

  • søskende på skolen
  • ønske om friplads
  • anciennitet på listen
  • en rimelig fordeling af drenge og piger.

I det tidlige forår holder vi et socialt arrangement for den kommende 0. klasse og deres forældre. I maj holder vi forældremøde, og i juni kommer børnene på besøgsdag i skole og på fritidshjem.

0. klasse starter på fritidshjemmet d. 1. august.

Indskrivningsskema

UDFYLD NEDENSTÅENDE, HVIS DU SØGER FRIPLADS

UDFYLD KUN NEDENSTÅENDE, HVIS DU SØGER ØKONOMISK FRIPLADS