Gå til indhold

Fritidshjem – regler for friplads

Det Kgl. Vajsenhus råder over et antal fripladser, der finansieres af salget af Den Danske Salmebog. Fripladserne tildeles efter følgende regler og i følgende prioriterede rækkefølge:

1. Forældreløse børn

Barnet har mistet en eller begge forældre. Barnet er garanteret friplads i fritidstilbuddet.

2. Børn i familiepleje

Barnet er anbragt i familiepleje. Barnet er garanteret friplads i fritidstilbuddet.

3. Børn af enlige forsørgere

Som enlig forsørger bor du alene med dit barn. Forældremyndigheden må gerne være delt med barnets anden forælder, og det er ikke noget problem, hvis barnet bor på skift hos jer begge.
Som enlig forsørger kan du søge hel eller delvis friplads på baggrund af husstandsindkomsten før skat (personlig indkomst) for den husstand, hvor barnet har sin folkeregisteradresse:

0-193.912 kr.: 100% friplads (du betaler 0%)
193.913-290.237 kr.: 75% friplads (du betaler 25%)
290.238-386.562 kr.: 50% friplads (du betaler 50%)
386.563-478.998 kr.: 25% friplads (du betaler 75%)
Over 478.998 kr.: Fuld betaling

Hel eller delvis friplads tildeles på baggrund af husstandsindkomsten (personlig indkomst) i kalenderåret før skoleåret (I skoleåret 2017/2018 tildeles fripladser således på baggrund af husstandsindkomsten i 2016). Husstandsindkomstens skal dokumenteres hvert år ved fremsendelse af årsopgørelse i maj måned.

4. Børn af forældrepar/samboende par

I kan søge hel eller delvis friplads på baggrund af den samlede* husstandsindkomst (personlig indkomst) før skat:

0-254.713 kr.: 100% friplads (I betaler 0%)
254.714-351.038 kr.: 75% friplads (I betaler 25%)
351.039-447.363 kr.: 50% friplads (I betaler 50%)
447.364-539.799 kr.: 25% friplads (I betaler 75%)
Over 539.799 kr.: Fuld betaling

Hel eller delvis friplads tildeles på baggrund af husstandsindkomsten (personlig indkomst) i kalenderåret før skoleåret (I skoleåret 2017/2018 tildeles fripladser således på baggrund af husstandsindkomsten i 2016). Husstandsindkomstens skal dokumenteres hvert år ved fremsendelse af årsopgørelse i maj måned.

*Samlede personlige indkomst for alle voksne i husstanden over 18 år, dog ikke hjemmeboende børn.