fbpx Gå til indhold

Skolens ledelse

Det Kgl. Vajsenhus er en 289 år gammel institution, der ledes af en direktion og et kuratel, hvor andre skoler oftest har en skolebestyrelse.

Skolens direktion har det overordnede ledelsesansvar, mens kuratellet tager vare på skolens økonomiske forhold. Den daglige ledelse varetages af skolens forstander, der også leder Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag.

Direktion og kuratel mødes 4-5 gange om året. På møderne deltager desuden forstanderen, afdelingslederne, lærernes tillidsmand og skolens sekretær.

Medlemmerne af direktion og kuratel og forstanderen beskikkes af Hendes Majestæt Dronningen.

Axel Kierkegaard
Advokat

Tiltrådt 3. maj 1993

Henning Fode
Kabinetssekretær

Tiltrådt 13. januar 2011
Formand

Jeppe Christiansen
Direktør

Tiltrådt 1. februar 2015

Jørn Lund
Professor

Tiltrådt 1. maj 2001

Peter Skov-Jakobsen
Københavns biskop

Tiltrådt d. 1. marts 2016