Gå til indhold

Skolens ledelse

Skolens direktion har det overordnede ledelsesansvar, mens kuratellet fungerer som rådgiver for direktionen vedrørende skolens økonomiske forhold. Den daglige ledelse varetages af skolens forstander, der også er forlagschef for Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag.

Direktion og kuratel mødes 3-4 gange om året. På møderne deltager desuden forstanderen, afdelingslederne, lærernes tillidsmand og formanden for forældrerådet.

Medlemmerne af direktion og kuratel og forstanderen beskikkes af Hendes Majestæt Dronningen.

Medlemmer af direktion og kuratel

Kabinetssekretær for H.M. Dronningen, Henning Fode (formand)

Direktør Christine Antorini

Direktør Jeppe Christiansen (k)

Rektor Stefan Hermann

Advokat Axel Kierkegaard (k)

Direktør Hanne Salomonsen (k)

Biskop Peter Skov-Jakobsen