Gå til indhold

Fondsstøtte

 

Augustinus Fonden støtter skolens arbejde med en donation på 5 mio.kr.

 

Louis-Hansen Fonden støtter skolens arbejde med en donation på 5 mio.kr.

 

OAK Foundation Denmark støtter skolens arbejde med en donation på 2,4 mio.kr.

 

Det Obelske Familiefond støtter skolens arbejde med en donation på 1,5 mio.kr.

 

15. Juni Fonden støtter skolens arbejde med en donation på 1,0 mio.kr.

 

Ernst og Vibeke Husmans Fond støtter skolens arbejde med en donation på 1,0 mio.kr.

 

Fonden Det Kgl. Opfostringshus støtter i 2020 skolens arbejde med 150.000 kr.

 

Novo Nordisk Fonden har støttet nyindretning af skolens kommende fritidstilbud med 4,0 mio.kr.

 

Skibsreder Per Henriksens, R. og hustrus Fond har i 2020 støttet skolens arbejde med 1.902.000 kr.

 

Knud Højgaards Fond støtter skolens arbejde med en donation på 5 mio.kr.

 

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal støtter skolens arbejde med en donation på 5 mio.kr.