Gå til indhold

Flot tilsynsrapport

Hvert år kommer skolens tilsynsførende på besøg og overværer undervisningen i en række af klasserne. Her er sammenfatningen af årets tilsyn:

Ved besøg og observationer på Det Kongelige Vajsenhus oplever jeg en skole, der tager sin samlede opgave med elevernes læring og trivsel alvorligt. Jeg har oplevet undervisning af høj kvalitet og elever, der både engagerer sig i det faglige arbejde, og viser respekt for skolen og de læringsfællesskaber og trivselsfællesskaber, den bygger på.
Fagligheden omkring læringsledelse, arbejdet med elevernes forskellige deltagelsesforudsætninger og trivsel er et fokus, der arbejdes udviklende med, så der er en løbende opmærksomhed på at udvikle og vedligeholde kvaliteten af skolens praksis.

Læs hele erklæringen her: Tilsyn23