Gå til indhold

Flot tilsynsrapport

Hvert år kommer skolens tilsynsførende på besøg og overværer undervisningen i en række af klasserne. Her er sammenfatningen af årets tilsyn:

Skolens ledelse, personale, forældre og elever arbejder målrettet og fokuseret på at skabe og vedligeholde en skole, der bygger på faglighed, demokratisk dannelse og udvikling af den enkelte elev og skolen som helhed.
Skolens etos er domineret af gensidig respekt og at ”forskellighed er en styrke”, hvilket mærkes overalt, hvor man som udefrakommende færdes.
Skolen står mål med det, der almindeligvis kræves i Folkeskolen.

Læs hele årets tilsynserklæring her.