Gå til indhold

Trivselsarbejde i 4.-6. klasse

 • Klassen udarbejder hvert år i august en trivselsplan. Her aftaler elever og klasselærere i fællesskab, hvilken adfærd og hvilke regler der sikrer, at alle føler sig godt tilpas i klassen. Trivselsplanen fremlægges på det første forældremøde.
 • Klasselærerne holder elevsamtaler med hver enkelt elev med fokus på elevens trivsel og skolegang.
 • Klassen arbejder hvert år i uge 6 med særligt tilrettelagte trivselsemner.
 • 6. klasse tager på hyttetur med to overnatninger. Hytteturen har trivsel og samarbejde i centrum.
 • Lærerne laver årligt undervisningsforløb i digital dannelse.
 • Lærerne igangsætter lege og samarbejdsøvelser i undervisningen.
 • Lærerne sørger for, at eleverne kommer til at arbejde og sidde med forskellige klassekammerater.
 • Lærerne guider i konstruktiv konfliktløsning, så eleverne oplever, at konflikter kan løses på en rar og fremadrettet måde.
 • En gang årligt afholdes intern klassekonference med alle klassens lærere. Her gennemgås alle eleverne med udgangspunkt i den årlige trivselsmåling.
 • Forældrene deltager i møder og arrangementer på skolen.
 • Forældrene afholder fælles arrangementer for hele klassen fx. kvartalsfødselsdage.
 • Forældre taler og skriver pænt om og til de andre børn, forældre og skolen.
 • Forældre tager kontakt til klasselærerne ved evt. bekymring eller tvivl.

Mobiltelefoner og smart-ure opbevares hele skoledagen i et aflåst skab.

Ved mistanke om mistrivsel. Klik her.