Gå til indhold

Pædagogisk tilsynsrapport

Hvert år får skolen besøg af den tilsynsførende fra Undervisningsministeriet, der efterfølgende skriver en kort rapport om skolen. Skolens tilsynsførende er Kirsten Hansen.

Her er sammenfatningen af årets tilsyn:

Skolens ledelse, personale, forældre og elever arbejder målrettet og fokuseret på at skabe og vedligeholde en skole, der bygger på faglighed, demokratisk dannelse og udvikling af den enkelte elev og skolen som helhed.
Skolens etos er domineret af gensidig respekt og at ”forskellighed er en styrke”, hvilket mærkes overalt, hvor man som udefrakommende færdes.
Skolen står mål med det, der almindeligvis kræves i Folkeskolen.

Læs hele rapporten her:

Tilsynsrapport ’17/’18