Gå til indhold

Undervisning

IT i undervisningen

Skolen stiller tablets/computere til rådighed for alle skolen elever. Eleverne må dog ikke tage udstyret med hjem.

Skolen samarbejder med SkoleIT og anvender Google Apps for Education i undervisningen. Desuden har vi adgang til alle digitale læremidler fra Gyldendal.

 

Lejrskoler

Vi tager på lejrskole 3 gange i løbet af de 10 skoleår: I 3. og 6. klasse tager vi på hyttetur (2 overnatninger), og i 9. klasse tager vi på en længere tur (4 overnatninger).

Faglokaler

Vi har gode faglokaler til alle relevante fag

Gennem årene har skolen brugt mange ressourcer på at indrette og ajourføre sine faglokaler.

Skolen har faglokaler til følgende fag:

 • Billedkunst
 • Naturfag
 • Fysik/kemi
 • Håndarbejde
 • Idræt
 • Madkundskab
 • Musik
 • Sløjd

Delehold

Vi deler klasserne i mindre hold i en række fag for at skabe det bedste undervisningsmiljø

I følgende fag er undervisning tilrettelagt i halve klasser:

Billedkunst (3.-6. kl.)

Fysik/kemi (7. kl.)

Håndarbejde (3.-5. kl.)

Madkundskab (5.-8. kl.)

Musik (6. kl.)

Sløjd (4.-6. kl.)

Svømning og idræt

Eleverne har idræt i skolens gymnastiksal to lektioner om ugen.

I 5. klasse erstattes idræt af svømmeundervisning i Vesterbro Svømmehal. Undervisningen varetages af skolens egne svømmelærere. Ved skoleårets slutning aflægger eleverne svømmeprøve.

I forbindelse med idræt og svømning går alle elever i bad. Børn, der af religiøse eller andre relevante årsager ikke ønsker at bade nøgne med andre børn, har mulighed for at bade i en særskilt brusekabine.

Klassekvotient

Vi har maksimalt 24 elever i klasserne.

Da det forekommer, at vi har omgængere i 0. klasse kan det ske, at vi starter med en eller to elever ekstra, men i givet fald tages der ikke nye elever ind før der er mindre end 24 elever i klassen.

Ordensregler

 • Vi viser hensyn og behandler hinanden, som vi selv ønsker at blive behandlet.
 • Vi passer på skolens bygninger og inventar, som var det vores eget.
 • Vi ryger ikke i skoletiden – heller ikke e-cigaretter og snus.
 • Vi tygger ikke tyggegummi på skolen.
 • Vi spiser vores mad i klasselokalerne.
 • Vi medbringer ikke glasflasker på skolen.
 • Vi kører ikke på cykel, løbehjul, skateboard eller rulleskøjter i skolegården.
 • Vi forlader ikke skolen uden tilladelse.

 

Fordybelsescafé

Hjælp til lektier og faglig fordybelse

For 4.-5. klasse er der fordybelsescafé på biblioteket, hvor grupper af elever kan få hjælp til deres lektier og mulighed for ekstra faglig fordybelse. Elever knyttes til fordybelsescaféen efter aftale med hjemmet og klassens lærere, og der er mødepligt for de tilknyttede elever.

I forbybelsescaféen har børnene glæde af hjælp fra frivillige, der bl.a. kommer fra ÆldreSagen.

 

 

 

Fælles mål, prøver og karakterer

Fælles mål

På Det Kgl. Vajsenhus følger vi Undervisningsministeriets mål for undervisningen i folkeskolen. De Forenklede Fælles Mål kan du finde her.

Diagnosticerende prøver

Eleverne på Det Kgl. Vajsenhus får taget en række diagnosticerende prøver i dansk og matematik gennem hele skoleforløbet. Vi bruger anerkendte prøver, der primært er udviklet af forlaget Hogrefe, der har mange års erfaring med diagnosticerende prøver til grundskolen. Vi bruger ikke de nationale test.

Karakterer

Eleverne i 8.-9. klasse får standpunktskarakterer to gange om året efter 7-trinsskalaen.

Folkeskolens afgangsprøver

Eleverne i 9. klasse går op til Folkeskolens Afgangsprøve. De seneste resultater finder du her.

Overgang til videre uddannelse

I henhold til Lov om frie grundskoler skal skolen offentliggøre statistik for elevernes overgang til videre uddannelse. Statistikken finder du her.

Kunstkatapulten

Det Kgl. Vajsenhus samarbejder med Statens Museum for Kunst.

 

IMG_1713IMG_1719Kunstkatapult er et tværfagligt og anderledes undervisningsforløb for 5. klasse. Forløbet tilgodeser fagmål for dansk, billedkunst og historie og strækker sig over 5 workshops: 2 på skolen og 3 på Statens Museum for Kunst. Eleverne går på opdagelse i kunstens verden sammen med deres lærere, en museumsunderviser og en kunstner.

De kommer helt tæt på kunstens historiske og kulturelle fortællinger i alt fra klassiske malerier og skulpturer til nye kunstformer som installationer og videokunst. De skal opleve og undersøge kunsten, samtale om den og analysere den. De skal arbejde praktisk med kunstens udtryk og indhold og lave deres egne produkter og fortolkninger ved hjælp af både digitalt og materielt billedarbejde.

I Kunstkatapult vil vi gennem kunsten “katapultere” eller sætte gang i elevernes tanker om, hvem de er og om den verden, de lever i, om deres historie og kultur. Og måske endda vende deres tanker lidt på hovedet, vække deres nysgerrighed og kreativitet.

Læs mere om Kunstkatapulten her.

Lektionsplan 17/18

0. kl1. kl.2. kl.3. kl.4. kl.5. kl.6. kl.7. kl.8. kl.9. kl.
Dansk2211109777777
Matematik555555555
Kristendomskundskab1111111 12
Idræt2222222222
Historie 2222222
Engelsk3333333
Tysk2333
Natur/teknologi 222222
Biologi222
Geografi222
Fysik/kemi233
Samfundsfag22
Billedkunst12211 1
Musik22222 1
Håndarbejde11 1
Sløjd 221
Madkundskab 222
Kor 1 1 1 111
Skoleskak 1 1
Skole med udsyn 1***
Fordybelsescafé3*3*3*3*
Frivillige tilbud3** 3** 3** 3**

*Efter aftale med hjemmet.

**Elitekor; Rockband; Bevægelse og dans

***Fag til understøttelse af elevernes uddannelsesparathed.

Fælles mål

På Det Kgl. Vajsenhus følger vi Undervisningsministeriets mål for undervisningen i folkeskolen. De Forenklede Fælles Mål kan du finde her.

Lektier

Man bliver dygtigere af at øve sig.

På Det Kgl. Vajsenhus får eleverne lektier for, og vi forventer, at de bliver lavet.

I de mindste klasser er lektiernes omfang begrænset, og eleverne vil ofte nå at blive færdige i løbet af skoledagen. Senere må man regne med, at eleverne har lektier med hjem dagligt.Elever, der har brug for hjælp med lektierne vil i 4.-5. klasse kunne få tilbudt en plads i fordybelsescaféen.

Pædagogisk tilsynsrapport

Hvert år kommer skolens tilsynsførende på besøg og overværer undervisningen i en række af klasserne. Her er sammenfatningen af årets tilsyn:

Tilsynsførende har fulgt skolen over flere år, og tilsynet bygger derfor på erfaringen med en stabil faglig god kvalitet og en personalegruppe uden markant udskiftning. Med andre ord, så er skolen præget af fagligt dygtigt personale, der har været på skolen gennem flere år, og muligheden for i tilsynet at følge deres undervisning over en årrække.

Læs hele erklæringen her: Tilsynerklæring 2024

 

 

Reading Recovery

I mange år har vi i Danmark ikke kunnet ændre ved, at ca. 18% af vore elever aldrig bliver gode læsere. Sådan behøver det ikke at være.

Det Kgl. Vajsenhus er helt på forkant med udviklingen indenfor læseundervisning og var blandt de første i Danmark til, for seks år siden, at tilbyde undervisning i Reading Recovery.

Hvad er Reading Recovery?

Reading Recovery er ikke specialundervisning.

Reading Recovery er et undervisningsprogram, der supplerer den almindelige undervisning. Et undervisningsprogram udviklet gennem de sidste 40 år af forskere ved Auckland University i New Zealand. Programmet sigter mod at forbedre de små elevers læse- og skrivekompetence. Erfaring viser, at man ved tidlig indgriben kan få eleven på ret kurs, således at han eller hun kan deltage i undervisningen på lige fod med klassekammeraterne.

I de fleste førsteklasser er der, uanset en ellers kompetent underviser, elever der ikke får fuldt udbytte af undervisningen. Med Reading Recovery, er der store chancer for at undgå, at eleverne senere i skoleforløbet får brug for specialundervisning.

Hvordan udvælges eleverne?

I samråd med dansklærerne i 1. klasse udvælges de elever, der viser tegn på tilegnelsesvanskeligheder. Eleverne testes i slutningen af 0. klasse og deles op i hold. Vi kalder holdene kuld 1 og kuld 2.

I første halvår af 1. klasse undervises kuld 1, og kuld 2 undervises i andet halvår.

Eleverne modtager individuel undervisning 30 minutter om dagen fem dage om ugen i op til 20 uger. Derefter testes de igen og sluses ud af programmet, hvorefter vi begynder på næste kuld.

I løbet af et skoleår kan vi gennemsnitligt få seks elever fra hver 1.-klasse gennem programmet.

80-90% af de 1.-klasseelever, der har modtaget undervisningen, er nået op på klassens niveau og har efterfølgende været i stand til at følge den normale klasseundervisning. At disse tal holder på længere sigt, kan vi se af de årlige tests i klasserne.

Gode læsekundskaber allerede i de tidligste skoleår er med til at sikre eleverne det bedst mulige fundament for deres videre forløb i de større klasser og senere på ungdomsuddannelserne.

Samarbejde mellem skole og hjem

På Det Kgl. Vajsenhus lægger vi stor vægt på et tæt og godt samarbejde mellem hjem og skole. For os er elevernes skolegang et fælles projekt. Bekymringer, udfordringer og problemer skal tages i opløbet, og vi kontakter hellere hjemmet en gang for meget end en gang for lidt.

Forventninger til elever og hjem

Det er vores mål, at eleverne hver dag oplever, at de bliver klogere, at skolen har høje forventninger til dem og at det giver dem ambitioner om at gøre deres allerbedste.  Hvis det skal lykkes, er der nogle få forudsætninger, som skal være på plads. Derfor forventer vi, at man som elev

 • møder i skole hver dag og til tiden.
 • møder forberedt til skoledagen.
 • deltager aktivt i undervisningen.
 • viser respekt for andre mennesker og omgivelserne.

For at eleverne kan leve op til disse forventninger, er det vigtigt med opbakning fra hjemmet. Derfor forventer vi, at man som forældre

 • skaber rammerne for, at eleven kan møde hver dag, til tiden og undervisningsparate.
 • følger med på Forældreintra.
 • deltager aktivt i samarbejdet mellem hjem og skole.
 • taler om skolen på en konstruktiv måde.
 • kontakter skolen ved fravær.

Møder og samtaler

I løbet af skoleåret afholdes to skole/hjem-samtaler og to forældremøder. Ved samtaler og møder deltager klassens to klasselærere. For 7.-9. klassetrin afholdes desuden en fagkonsultation med klassens faglærere.

Forrige
Næste