Gå til indhold

Optagelse

Åbent hus for 0. klasse til august 2024

Lørdag den 23. september kl. 10-12

Her fortæller børnehaveklasselederne om skoledagen i 0. klasse. Pædagogerne viser rundt på vores fritidshjem, og skolens ledelse vil fortælle om indskolingen og skolens profil og historie; og så får I også en rundvisning på skolen.

Alle – også børn – er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig, men kom kl. 10.00 når vi starter.

Vi glæder os til at se jer!

Betaling

SKOLEPENGE

Der betales følgende skolepenge:

Priser pr. 1.8.2024

0.-3. klasse: 1600,- kr. pr. md.
4.-6. klasse: 2000,- kr. pr. md.
7.-9. klasse: 2200,- kr. pr. md.

Der betales ikke skolepenge i juli måned.

Læs om muligheden for at søge friplads her.

Søskenderabat

Der ydes søskenderabat efter følgende regler:

  • For barn nr. 2 betales 75% af skolepengene.
  • For barn nr. 3 betales 50% af skolepengene.
  • Barn nr. 4 er gratis.

Rabatten gives på det yngste barns skolepenge.

Skolepengene fastsættes af skolens direktion. Ændringer i skolepengene besluttes på direktionsmøde i december måned til effektuering den følgende august måned.

FRITIDSHJEM

Pris pr. 1.8.2024

Fritidshjemmet for 0.-3. klasse koster 1200,- kr. pr. md. Der betales ikke for fritidshjemmet i juli måned.

Elever til skolestart i 0. klasse, har mulighed for at starte på Fritten den 1. august inden skolestart.

Elever der indmeldes i 0.-3. klasse, indmeldes samtidig på fritidshjemmet.

Eleverne udmeldes automatisk af Fritten den 31. juli inden de rykker op i 4. klasse.

Læs om muligheden for at søge økonomisk friplads her.

Søskenderabat

På fritidshjemmet ydes der søskenderabat på 50% for andet og evt. følgende børn.

Indmeldelsesgebyr 0. klasse

Ved endelig tildeling af plads i 0. klasse betales der et indmeldelsesgebyr på 2000 kr.. Pladsen er først sikret, når Indmeldelsesgebyret er indbetalt.

Efter den 1. oktober i elevens første skoleår i 0. klasse, betragtes indmeldelsesgebyret som et depositum. Depositum tilbagebetales ved elevens udmeldelse, når alle bøger m.v. er afleveret og alle skolepenge er betalt.

Ved udmeldelse før d. 1. oktober i elevens første skoleår tilbagebetales indmeldelsesgebyret ikke.

Depositum 1.-9. klasse

Ved endelig indmeldelse betales et depositum på 2000 kr..

Depositum tilbagebetales ved elevens udmeldelse, når alle bøger m.v. er afleveret og alle skolepenge er betalt.

UDMELDELSE

Udmeldelse foregår pr. mail til skolens kontor. Der betales altid skolepenge og betaling for fritidshjemmet for den måned, hvor udmeldelsen sker og den efterfølgende måned.

Optagelse ved skoleskift

Her kan du læse om proceduren, hvis du vil have dit barn optaget i en eksisterende klasse på Det Kgl. Vajsenhus.

Indskrivning

Ved ønske om optagelse i nuværende 0.-9. klasse kan du skrive dit barn op på skolens venteliste.

Når du har udfyldt det elektroniske skema, vil du få en automatisk mail med bekræftelse på, at barnet er skrevet på ventelisten. Du finder skemaet nederst på siden.

Samtale

Hvis der er plads på det ønskede klassetrin, vil vi kontakte dig og bede dig fremsende en aktuel elevplan eller skoleudtalelse fra den nuværende skole. Barn og forældre indkaldes herefter til samtale med afdelingslederen.

Ved samtalen fortæller vi om skolen, og vi taler om barnets hidtidige skolegang, baggrunden for ønsket om skoleskift og forventningerne til samarbejdet mellem skole og hjem.

Besøgsuge

På baggrund af samtalen aftales det, at barnet kommer på besøg i klassen i en uge. Prøveugen giver skole og hjem mulighed for at vurdere, om skolen er det rigtige sted for barnet.

Optagelse

Efter prøveugen aftaler forældre og afdelingslederen, om barnet skal starte på skolen.

Indskrivningsskema

UDFYLD NEDENSTÅENDE, HVIS DU SØGER FRIPLADS

UDFYLD KUN NEDENSTÅENDE, HVIS DU SØGER ØKONOMISK FRIPLADS

Optagelse i kommende 0. klasser

Indskrivning

Du kan skrive dit barn på skolens indskrivningsliste så snart barnet er født og har fået et CPR-nummer. Børn starter normalt i skole i det kalenderår, hvor de fylder 6 år.

Når du har udfyldt det elektroniske skema, vil du få en automatisk mail med bekræftelse på, at barnet er skrevet på indskrivningslisten. Du finder skemaet nederst på denne side.

Optagelse

I august (året før barnets skolestart) skriver vi til alle på indskrivningslisten for at høre, om man stadig ønsker at være på listen. Vi beder om at få et oplysningsark retur, hvis man stadig er interesseret i en plads, og inviterer til åbent hus.

Herefter(i løbet af skoleåret før barnets skolestart) tildeler vi pladser til 0. klasse ud fra indskrivningslisten. Hvis man får tilbudt en plads, har man en uge til at acceptere pladsen og betale indmeldelsesgebyr. Derefter går tilbuddet videre til andre på ventelisten.

I udvælgelsen fra indskrivningslisten tager vi højde for

  • søskende på skolen
  • ønske om friplads
  • anciennitet på listen
  • en rimelig fordeling af drenge og piger.

I det tidlige forår holder vi et socialt arrangement for den kommende 0. klasse og deres forældre. I maj holder vi forældremøde, og i juni kommer børnene på besøgsdag i skole og på fritidshjem.

0. klasse starter på fritidshjemmet d. 1. august.

Indskrivningsskema

UDFYLD NEDENSTÅENDE, HVIS DU SØGER FRIPLADS

UDFYLD KUN NEDENSTÅENDE, HVIS DU SØGER ØKONOMISK FRIPLADS

Forrige
Næste