Gå til indhold

Fritidshjemmet

Børnene i 0.-3. klasse går i øjeblikket på det kommunale fritidshjem, der ligger i forbindelse med skolen. Betaling for fritidshjemmet sker til Københavns Kommune efter gældende regler. Læs om Fritidshjemmet her og om betaling her.

NYT NYT NYT

Fra august 2018 åbner Det Kgl. Vajsenhus eget fritidstilbud og det kommunale fritidshjem lukkes.

Fritidstilbuddet for 0.-3. klasse vil koste 953 kr. pr. md. Der betales i 12 måneder om året.

Læs om muligheden for at søge økonomisk friplads her.

Søskenderabat

Der ydes søskenderabat efter følgende regler:

  • For barn nr. 2 betales 75% af taksten.
  • For barn nr. 3 betales 50% af taksten.
  • Barn nr. 4 er gratis.

Betalingen fastsættes af skolens direktion. Ændringer i betalingen besluttes på direktionsmøde i december måned til effektuering den følgende august måned.