Gå til indhold

Farvel til forstander Martin Agerbak Madsen

I Vajsenhusets Årsskrift 1997 blev Martin Agerbak Madsen budt velkommen som skolens nye forstander. Alle så frem til, at Martin, der kun var 39 år, skulle stå i spidsen for skolens drift og udvikling i rigtig mange år.

Men sådan skulle det desværre ikke gå.

I midten af november måned 2012 blev jeg orienteret om, at Martin havde været nødsaget til at sygemelde sig. Han havde i længere tid følt sig unaturlig træt og var i efterårsferien akut blevet indlagt på Gentofte  Sygehus Hjerteafdeling. Efter en række undersøgelser og iværksættelse af behandling, måtte det imidlertid konkluderes, at situationen var så alvorlig, at det ikke kunne forventes, at Martin ville kunne genoptage sit arbejde i den nærmeste fremtid. Skolens souschef, Henrik Miller, blev konstitueret som forstander, og påtog sig alle de opgaver, der vedrørte skoledriften, mens Martin – på stærkt nedsat tid – fortsatte med at  varetage opgaverne i forhold til Vajsenhusets Forlag og internetboghandelen.

I midten af 2013 var Martins helbredsmæssige situation sådan, at det stod  klart, at han ikke ville være i stand til at genoptage arbejdet som forstander. Det var derfor med stor beklagelse, at direktionen så sig nødsaget til at afskedige Martin med svagelighedspension. Et lyspunkt var det dog, at Martins helbredsmæssige situation var stabiliseret på en sådan måde, at skolen fortsat har kunnet knytte ham – og hans store ekspertise – til sig som konsulent for Forlaget.

Selvom Martin har måttet forlade skolen før tid, er hans godt 15 år som forstander ikke gået sporløst hen. Martin blev kort tid efter sin udnævnelse kastet ud i et af de største projekter, som skolen har været igennem i mange år, nemlig opførelsen af en meget tiltrængt ny skolefløj. Enhver, der som ikke-professionel, har beskæftiget sig med et sådant projekt, ved, hvor tidsrøvende det er – og de fleste vil nok ikke drømme om at gøre det igen. Men den gruppe, hørte Martin ikke til. Allerede 4 år efter indvielsen af den nye skolefløj – i 2006 – blev det besluttet at udskifte tagbelægningen på skolens hovedbygning. I forbindelse med planlægningen af dette projekt opstod idéen om at indrette loftsrummet til undervisningsformål, herunder bibliotek og faglokaler. Efter at der var skaffet fondsmidler til finansieringen, stod Martin igen i spidsen for en renovering, der har haft meget stor betydning for skolens daglige drift og elevernes velvære. Det seneste store projekt, som Martin nåede at gennemføre, var en gennemgribende renovering af skolegårdens indretning.

At være en effektiv administrator, der kan skaffe de bedste faciliteter for såvel de ansatte som for eleverne, er naturligvis godt, men det er ikke tilstrækkeligt til at man dermed er en god og afholdt forstander. Hertil kræves yderligere fine pædagogiske evner, menneskelig indsigt og forståelse for de børn, som skolen har ansvaret for. Jeg blev udnævnt som formand for direktionen i januar 2011 og har således kun haft lejlighed til at arbejde sammen med Martin i knap 2 år. Jeg har imidlertid fra første færd ikke været i tvivl om Martins stærke engagement i den enkeltes forhold; jeg fik meget hurtigt den opfattelse, at Martin kendte hver enkelt elev, den pågældendes baggrund og stærke og svage sider, og at han brugte mange kræfter – når det var nødvendigt – for at sikre, at den enkelte fik den støtte og bistand, som det er Vajsenhusets opgave at yde. Det var også helt klart for mig, at eleverne holdt meget af deres forstander. Det er et tab for skolen, at vi har måttet tage afsked med Martin.

Det Kgl. Vajsenhus skylder Martin Agerbak Madsen en stor tak for den indsats, han som forstander har ydet igennem 15 år.

På direktionens vegne

Henning Fode, formand