Gå til indhold

Skolens ledelse

Det Kgl. Vajsenhus er en stiftelse med en fundats fra 1727. Skolen ledes af en direktion, et kuratel og en forstander.

Det Kgl. Vajsenhus’ ledelse består af en direktion, der har det overordnede ansvar, et kuratel, der rådgiver og vejleder omkring de økonomiske forhold og en forstander, der har ansvaret for den daglige ledelse og for Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag. Medlemmerne af direktion og kuratel udpeges af Hans Majestæt Kongen.

Direktion og kuratel mødes fire gange om året.