Gå til indhold

Demo af TablePress

 0. kl1. kl2. kl3. kl4. kl5. kl6. kl7. kl8. kl9. kl
Dansk2011109877777
Matematik555555555
Kristendomskundskab111111111
Idræt2222222222
Historie111111
Engelsk3333333
Tysk2333
Natur/teknologi2222
Biologi122
Geografi121
Fysik/kemi223
Samfundsfag22
Billedkunst12222
Musik22222
Håndarbejde22
Sløjd22
Hjemkundskab22
Computer Science1
Fordybelsestimer3333*3*3*3*